logo
 Arrangeres av Flekkefjord Sykkelklubb 11. mai 2013  Onsdag 19. desember  2018 
INFO
 » Hjem
 » På rittdagen
 » Om rittet
 » Påmelding
 » Reglement
 » Kontakt oss
 » Resultater 2013
LØYPE
 » Kort løype 47,0km
 » Lang løype 83,5km
 » Barnerittet
SIDER VI ANBEFALER
 » Flekkefjord Sykkelklubb
 » Gyland Rundt
 » Smaabyen Flekkefjord
 » Norges Cykleforbund
FELLESTRENINGER
 » Nybegynner?
 » Entusiast?
BO & SPISE
 » Overnatting
 » Serveringsplasser
PLUSSBANKRITTET 2012
 » Deltakerliste
 » Resultater
 LØYPE: Lang løype 83,5km
Lang løype 83,5km


Starten blir inndelt i 3, hvor lang løype (83,5) går ut først kl. 10.30. Andre start blir kort løype (47km) Kl. 10.45. Til slutt, kl. 11.00, starter elite lang løype (konkurranse). Masterbil kjører først, og holder rolig tempo ut av sentrum mot Loga, hvor farten vil øke etter ca 4-5 km.


Start ved Fiskebrygga i Flekkefjord sentrum. Inn på rv 44-rv953 mot Drangeid-Loga-Flikka-Krysser E39 ved Flikkabakken-videre på rv466 mot Gyland-følgerrv 466 forbi Klungland og følg rv 466 gjennom Gyland forbi Gyland st-ta videre inn på rv904 mot Krågeland og opp Urdalen-til venstre på toppen av Urdalen inn på rv42 mot Sandvann/Tonstad- ta til venstre i krysset ved Sandvann og inn på rv466-Følg rv466 til krysset til rv903- følg denne gjennom Nuland og inn på rv803 mot Klungland. Ved Klungland ta til venstre inn på rv803 til Feda-følg gamle E39 fra Feda og videre inn på gamle E18 over Fosselandsheia-ut på E39 på Fosselandsheie og følg denne til du tar av ved avkjørselen til Flekkefjord-vider inn på rv44 og følg denne til sentrum og til mål på Fiskebrygga.

HOVEDSPONSOR

VÅRE SPONSORERSAMARBEIDSPARTNERER

SØK


Copyright © Flekkefjord Sykkelklubb
  Sponset av iServ AS